TUTKIMUSTIETO POLITIIKKAANSINUN YHTEISKUNTASI – VAIKUTA.HAKU AUKI NYT

Hack for Society

Hack for Society on yhteiskunnallinen haaste, joka tuottaa konkreettisia ratkaisuja tieteellisen tutkimuksen tunnistamiin ongelmiin ja rakentaa ennakkoluulottomasti kestävää yhteistyötä tieteen, poliittisen päätöksenteon ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan välille. Ohjelman toteuttaa Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö Helsinki Think Company.

Muutoksentekijöille

Tutkijoille, jotka haluavat valjastaa tutkimustiedon yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineeksi.

Päättäjille, jotka uskovat, että tiede auttaa tekemään parempaa politiikkaa.

Korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat vaikuttaa ja viedä akateemisen osaamisensa käytäntöön.

Haaste

Kahden kuukauden mittaisessa haasteessa tutkijoista, kunnanvaltuutetuista ja opiskelijoista muodostetaan tiimit, jotka pureutuvat tieteentekijöiden tutkimustulosten perusteella valittuihin  yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ohjelma tuottaa uusimman tutkimuksen pohjalta ratkaisuja tai toimenpide-ehdotuksia, jotka ovat skaalautuvia ja realistisesti toteutettavissa esimerkiksi julkisten toimijoiden, jo olemassa olevien yritysten tai aktiivisten kansalaisten avulla.

Merkitys

Ohjelma tuo päättäjät, tutkijat ja nuoret asiantuntijat tasa-arvoisina ryhmän jäseninä saman pöydän ääreen. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, joten on kaikkien etu, että nämä tahot kohtaavat ja rakentavat dialogia uudenlaisessa ympäristössä. Haasteen aikana osallistujat pääsevät kasvattamaan omaa asiantuntijuuttaan, kehittämään ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojaan sekä luomaan uusia kontakteja.

HAE MUKAAN

Oletko kunnanvaltuutettu, joka haluaa rakentaa tieteen ja politiikan vuoropuhelua? Oletko kiinnostunut uudesta tavasta ratkaista ongelmia ja vaikuttaa? Tartu haasteeseen!

Oletko tutkija, joka haluaa valjastaa tutkimuksensa yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineeksi? Uskotko, että tiede auttaa tekemään parempaa politiikkaa? Tartu haasteeseen!

Oletko opiskelija, joka innostuu yhteistyöstä poliitikkojen ja tutkijoiden kanssa? Haluatko viedä akateemisen osaamisesi käytäntöön osana timanttista tekijäjoukkoa? Opiskelijahaku starttaa 9.3. – pysy kuulolla!

“Mahtava, kannustava ja idearikas ilmapiiri. Mieletön kokemus.”

“Tajusin, että meillä on vahva yhteinen tavoite, vaikka lähestymmekin aihetta eri suunnista.”

TEEMAT

1
Perhevapaat

Isien vanhemmuutta ja osallistumista lasten hoivaan on viime vuosina yritetty tukea ja edistää eri tavoin. Uudistuksista huolimatta alle puolet suomalaisisistä käyttää mahdollisuuttaan pitää vanhempainvapaan jälkeen pidettävissä olevaa isyysvapaata. Minkälaisin keinoin isien osallistumista lasten hoivaan ja perhevapaiden käyttöön voitaisiin edistää? Mihin tai keneen pitäisi yrittää vaikuttaa, ja miten?

2
Vanhusten kotihoito

Kun ikääntyneiden määrä Suomessa kasvaa, kasvaa myös kotihoidon palvelujen tarve. Lain mukaan ikääntyneiden tulee saada toimintakykyä tukevaa palvelua, mutta tämä ei toteudu kaikissa kunnissa. Miten kotihoidon palvelut saataisiin nostettua muiden Pohjoismaiden tasolle? Miten kunnat saataisiin kehittämään kotikuntoutusta tutkitusti toimivan arkikuntoutuksen suuntaan?

3
Surevien tukeminen

Läheisen rakkaan ihmisen tai oman lapsen kuolema on aina kriisi, joka aiheuttaa voimakasta ja jopa pitkäkestoista surua, mikä voi vaikuttaa surevien kykyyn toimia työelämässä. Surulla ei kuitenkaan ole diagnoosia, eikä se ole sairausloman tai palkallisen vapaan peruste. Miten yhteiskunnassamme tuetaan surevia ihmisiä?

4
Varhaiskasvatus

Pienikin lapsi voi kuormittuessaan kokea stressiä, jolla saattaa olla haitallisia vaikutuksia kasvuun, kehitykseen ja tulevaisuuteen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisen pedagogisella sensitiivisyydellä on todettu olevan positiivinen vaikutus lasten hyvinvointiin. Miten varhaiskasvatuksen painopistettä voitaisiin siirtää lasten itsesäätelyä tukevaan suuntaan?

5
Peruskoulujen eriarvoistuminen

Viime vuosikymmenten epätasainen aluekehitys, väestörakenteen muutokset ja kuntatalouden rahoitusongelmat ovat hankaloittaneet perusopetuksen järjestämistä paikallisesti. Koulutusmahdollisuudet jakautuvatkin yhä epätasaisemmin alueiden, kaupunginosien, sukupuolten ja väestöryhmien kesken. Miten peruskoulun eriarvoistuminen saadaan pysäytettyä?

 

6
Digitaaliset mielenterveyspalvelut

Mielenterveysongelmien määrä on kasvussa, mutta samalla hoitoon pääsyyn, hoidon loppuun vientiin sekä järjestelmän resurssehin ja rakenteisiin liittyy paljon ongelmia. Yhtenä ratkaisuna on ehdotettu matalan kynnyksen digitaalisia palveluita, joiden käyttö on kuitenkin edelleen marginaalista ja keskeyttäminen yleistä. Millä keinoin digitaalisiin palveluihin käsiksi pääseviä voitaisiin auttaa hyödyntämään resursseja paremmin?

AIKATAULU

tammi-helmikuu
Päättäjä- ja tutkijahaku auki
9.3.-1.4.
Opiskelijahaku auki
18.-19.4.
Ohjelman aloitusviikonloppu
21.4.
Lean Canvas
29.4.
Törmäytys
5.5.
Semifinaali
12.5.
Laki ja byrokratia
13.5.
Brändi ja viestintä
20.5.
Toteuttajakaruselli
25.5.
Pitch-työpaja
26.5.
Finaali
 1. Ohjelma on avoin kaikkien alojen ja kaikkien tutkintovaiheiden korkeakouluopiskelijoille, tutkijoille sekä kaupunginvaltuutetuille Suomessa.
 2. Ohjelma perustuu aktiiviseen yhdessä työskentelyyn, ja siksi edellytämme aktiivista läsnäoloa ohjelman sisällöissä. Eniten saat irti varautumalla tiimityöskentelyyn myös ohjelman sisältöjen välissä.
 3. Ohjelmaan valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella. Ensisijaisena valintakriteerinä kaikille osallistujille on sitoutuminen ohjelmaan. Tutkijoiden valinnassa painotetaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sen soveltuvuutta kunnallisen tason kokeiluun. Valtuutettujen valinnassa korostetaan kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta sekä asiantuntemusta valituista tutkimusteemoista. Opiskelijat valitaan tutkimusteemojen asiantuntijuuden ja monipuolisen osaamisen perusteella. Suosimme opiskelijoita mahdollisimman monipuolisista opinto- ja työtaustoista.
 4. Lopulliseen haastekilpailuun valitsemme ne tutkimusteemat, joihin olemme löytäneet valtuutetun, joka haluaa viedä tutkimusta käytäntöön.
 5. Ohjelma on pääosin suomenkielinen, mutta osa sisällöstä saattaa olla englanniksi.
 6. Ohjelma on osallistujille maksuton.
 7. Osallistumisesta ei saa rahallista palkkiota ohjelman järjestäjältä.
 8. Edellytämme kaikilta osallistujilta avoimuutta sekä kunnioitusta muita osallistujia ja järjestäjiä kohtaan.
 9. Tiimit omistavat kilpailun aikana kehittämänsä ideat.
 10. Kilpailun järjestäjän nimittämä asiantuntijatuomaristo valitsee kilpailun voittajan finaalissa. Kilpailun palkinnoista tiedotetaan erikseen.
 11. Ohjelman järjestäjä voi esitellä tiimejä ja kilpailun aikana syntyneitä ideoita tilaisuuksissaan ja loppuraportissaan.
 12. Ohjelman järjestäjä saa ottaa kuvia tilaisuuksien aikana. Ohjelman järjestäjä saa käyttää kuvia Hack for Society -hankkeen ja Helsinki Think Companyn markkinoinnissa.
 13. Osallistujista kerätään ohjelman toteutuksen kannalta välttämättömiä tietoja, joita käytetään kilpailun toteutukseen sekä ohjelman jälkeiseen tukeen, tutkimukseen ja raportointiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Osallistujasta kerätyt tiedot poistetaan pyynnöstä.
 14. Kuuntele & kunnioita. Ohjelmassa on nollatoleranssi epäkunnioittavalle käytökselle. Osallistujana sitoudut tekemään ohjelmasta 100% positiivisen kokemuksen kaikille kanssatekijöille.

YHTEYSTIEDOT

Saat meidät kiinni osoitteesta helsinki@thinkcompany.fi tai etunimi@thinkcompany.fi

Ifi
Ifeoma Kulmala

Koordinaattori

  Julia
  Julia Wright

  Koordinaattori

   Maija
   Maija Leermakers

   Viestintä ja markkinointi

    Micaela
    Micaela Haapanen

    Rekrytointi

     Essi
     Essi Iivanainen

     Ohjelma

      Eeva-Stiina
      Eeva-Stiina Niemi

      Visuaalinen suunnittelija